Innowacje w geodezji i kartografii,
gospodarce nieruchomościami oraz
ochronie wód powierzchniowych

ORGANIZATORZY

 

          Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 

 

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne

 

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie

 

 

Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

ZAPRASZAJĄ

NA IV KONFERENCJĘ

NAUKOWO-TECHNICZNĄ

 

 

Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami

oraz ochronie wód powierzchniowych

 

PATRONAT HONOROWY

 

GŁÓWNY GEODETA
KRAJU

dr hab. inż. Waldemar Izdebski

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Jan Krzysztof Ardanowski

SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA

 Małgorzata Golińska

JM REKTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

 

PATRONAT MEDIALNY

geodeta_logo_geoforumpl  pg

 

SPONSOR

 

Janów Lubelski, 5-7 czerwca 2019 r.