Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii kształtowania środowiska oraz geodezji i kartografii realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: ochrony i kształtowania zasobów wodnych na terenach wiejskich, innowacyjnych technologii w gospodarce wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej, jak również kształtowania przestrzeni wiejskiej, rozwoju systemów katastralnych, gospodarki nieruchomościami, innowacyjnych technik i technologii pomiarowych w geodezji i kartografii.