Chairman:
prof. dr hab. inż. Karol NOGA
University of Life Sciences in Lublin
prof. dr hab. inż.  Oleksandr DOROZHYNSKYY
University of Life Sciences in Lublin
prof. dr hab. inż.  Krzysztof GAWROŃSKI    
University of Agriculture in Crakow
prof. dr hab. inż.  Wiesław KOSEK
University of Agriculture in Crakow
prof. dr hab. inż.  Wojciech PACHELSKI
Military University of Technology in Warsaw
prof. dr hab. inż.  Vołodymyr SNITYNSKYJ
Lviv National University of Agriculture in Dublany
prof. dr hab. inż.  Mykhailo STUPEN
Lviv National University of Agriculture in Dublany
prof. dr hab. inż.  Štefan SOKOL
Slovak University of Technology in Bratislava
prof. dr hab. inż. Kornelyj TRETYAK
Lviv Polytechnic National University
prof. dr hab. inż.  Franciszek WOCH
Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy
prof. dr hab. inż.  Ryszard ŹRÓBEK
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
prof. dr hab. inż.  Sabina ŹRÓBEK
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
dr hab. inż. Kazimierz BĘCEK, prof. PW
Bülent Ecevit University
dr hab. inż. Gabriel BOROWSKI, prof. PL
Lublin University of Technology
dr hab. inż. Radosław CELLMER, prof. UWM  
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
dr hab. inż. Karol DAWIDOWICZ, prof. UWM  
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
dr hab. inż. Paweł HANUS, prof. AGH
AGH University of Science and Technology in Cracow
dr hab. inż. Beata HEJMANOWSKA, prof. AGH
AGH University of Science and Technology in Cracow
dr hab. inż. Piotr PARZYCH, prof. AGH    
AGH University of Science and Technology in Cracow
dr hab. Krzysztof JÓŹWIAKOWSKI, prof. UP
University of Life Sciences in Lublin
dr hab. inż. Edward PREWEDA, prof. AGH      
AGH University of Science and Technology in Cracow
dr hab. inż. Wojciech PRZEGON, prof. UR    
University of Agriculture in Krakow
dr hab. inż. Izabela SKRZYPCZAK, prof. PRz
Rzeszow University of Technology
dr hab. inż. Katarzyna SOBOLEWSKA–MIKULSKA, prof. PW
Warsaw University of Technology
dr hab. inż. Anna BIELSKA
Warsaw University of Technology
dr hab. inż. Agnieszka DAWIDOWICZ
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. inż. Marcin KARABIN
Warsaw University of Technology
dr hab. inż. Katarzyna KOCUR-BERA   
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
dr hab. inż. Robert KRZYŻEK
 AGH University of Science and Technology in Cracow
dr hab. inż. Adrianna KUPIDURA
Warsaw University of Technology
dr hab. inż. Anita KWARTNIK- PRUC         
AGH University of Science and Technology in Cracow
dr hab. inż. Monika MIKA
University of Agriculture in Crakow
dr hab. inż. Sławomir MIKRUT
AGH University of Science and Technology in Cracow
dr hab. inż. Jacek PIJANOWSKI        
University of Agriculture in Krakow