dr hab. Krzysztof JÓŹWIAKOWSKI, prof. nadzw. UP –  Przewodniczący Komitetu Naukowego
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Stanisław BARAN 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Ryszard BŁAŻEJEWSKI
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Oleksandr DOROZHYNSKYY
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Marzenna DUDZIŃSKA
Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Krzysztof GAWROŃSKI
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Jerzy GRUSZCZYŃSKI
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Stanisław GRUSZCZYŃSKI
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Jerzy JEZNACH
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Józef KOC
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. Wiesław KOSEK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Urszula LITWIN
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Andrzej MARCZUK 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Waldemar MIODUSZEWSKI
Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach
Prof. dr hab. inż. Józef MOSIEJ
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Karol NOGA
Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna w Rzeszowie
Prof. dr hab. inż. Krzysztof OSTROWSKI 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Wojciech PACHELSKI
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Jan PAWEŁEK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Lucjan PAWŁOWSKI
Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Krzysztof PULIKOWSKI
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Witold STĘPNIEWSKI
Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Hanna OBARSKA-PEMPKOWIAK
Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Janusz RAK
Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA
Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. inż. Kazimierz SZYMAŃSKI
Politechnik Koszalińska
Prof. dr hab. inż. Franciszek WOCH
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Prof. dr hab. inż. Anna WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. Sabina ŹRÓBEK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Gabriel BOROWSKI, prof. nadzw. PL
Politechnika Lubelska
Dr hab. inż. Jacek DACH, prof. nadzw. UP
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr hab. Katarzyna GLIŃSKA-LEWCZUKprof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Paweł HANUS, prof. nadzw. AGH
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Dr hab. inż. Piotr PARZYCH, prof. nadzw. AGH
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Dr hab. inż. Edward PREWEDA, prof. nadzw. AGH
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Dr hab. inż. Wojciech PRZEGON, prof. nadzw. UR
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dr hab. inż. Tadeusz SIWIEC, prof. nadzw. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Izabela SKRZYPCZAK, prof. nadzw.  PRz
Politechnika Rzeszowska
Dr hab. inż. Katarzyna SOBOLEWSKA–MIKULSKA, prof. nadzw. PW
Politechnika Warszawska
Dr hab. Danuta URBAN, prof. nadzw. UP
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. inż. Romuald ŻMUDA, prof. nadzw. UP
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. inż. Piotr BUGAJSKI
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dr hab. inż. Krzysztof CHMIELOWSKI
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
Politechnika Białostocka
Dr hab. inż. Magdalena GAJEWSKA
Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach
Dr hab. inż. Marcin Karabin
Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Anita Kwartnik- Pruc
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Dr hab. inż. Adrianna Kupidura
Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Jacek PIJANOWSKI
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dr hab. inż. Tomasz TYMIŃSKI
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. inż. Andrzej WAŁĘGA
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dr hab. inż. Ewa WOJCIECHOWSKA
Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Agnieszka ZIERNICKA-WOJTASZEK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie