Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Karol NOGA
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. inż.  Oleksandr DOROZHYNSKYY
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. inż.  Krzysztof GAWROŃSKI    
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
prof. dr hab. inż.  Wiesław KOSEK
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
prof. dr hab. inż.  Wojciech PACHELSKI
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
prof. dr hab. inż.  Vołodymyr SNITYNSKYJ
Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach
prof. dr hab. inż.  Mykhailo STUPEN
Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach
prof. dr hab. inż.  Štefan SOKOL
Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie
prof. dr hab. inż. Kornelyj TRETYAK
Politechnika Lwowska
prof. dr hab. inż.  Franciszek WOCH
Instytut Upraw i Nawożenia w Puławach
prof. dr hab. inż.  Ryszard ŹRÓBEK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. inż.  Sabina ŹRÓBEK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Kazimierz BĘCEK, prof. PW
Uniwersytet Bülent Ecevit w Turcji
dr hab. inż. Gabriel BOROWSKI, prof. PL
Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Radosław CELLMER, prof. UWM  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Karol DAWIDOWICZ, prof. UWM  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Paweł HANUS, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie   
dr hab. inż. Beata HEJMANOWSKA, prof. AGH
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie   
dr hab. inż. Piotr PARZYCH, prof. AGH    
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Krzysztof JÓŹWIAKOWSKI, prof. UP
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. inż. Edward PREWEDA, prof. AGH      
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. inż. Wojciech PRZEGON, prof. UR    
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr hab. inż. Izabela SKRZYPCZAK, prof. PRz
Politechnika Rzeszowska
dr hab. inż. Katarzyna SOBOLEWSKA–MIKULSKA, prof. PW
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Anna BIELSKA
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Agnieszka DAWIDOWICZ
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. inż. Marcin KARABIN
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Katarzyna KOCUR-BERA   
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Robert KRZYŻEK
 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. inż. Adrianna KUPIDURA
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Anita KWARTNIK- PRUC         
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. inż. Monika MIKA
Uniwersytet Rolniczy w Kraków
dr hab. inż. Sławomir MIKRUT
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. inż. Jacek PIJANOWSKI        
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie