dr inż. Przemysław LEŃ – Przewodniczący
dr inż. Andrzej MAZUR – Wiceprzewodniczący
dr hab. Krzysztof CZERNAŚ – Wiceprzewodniczący
dr inż. Alina KOWALCZYK – JUŚKO – Sekretarz
dr inż. Magdalena GIZIŃSKA-GÓRNA
dr inż. Antoni GRZYWNA
dr inż. Michał MARZEC
dr Kamil NIEŚCIORUK
dr inż. Agnieszka LISTOSZ
dr inż. Radomir OBROŚLAK
dr inż. Roman RYBICKI
dr Przemysław ZALESKI
mgr inż. Monika CHOŁODY
mgr inż. Justyna GABRYSZUK
mgr inż. Radosław KOZAK
mgr inż. Żanna KRÓL
mgr inż. Grzegorz ŁUKASZUK
mgr inż. Arkadiusz MALIK
mgr inż. Patrycja POCHWATKA
mgr inż. Aneta PYTKA