KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:
dr inż. Żanna STRĘK
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wiceprzewodnicząca :
dr inż. Justyna WÓJCIK-LEŃ
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wiceprzewodniczący :
dr hab. inż. Krzysztof CZERNAŚ
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne

Sekretarz:
dr inż. Agnieszka LISTOSZ
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. inż. Przemysław LEŃ, prof. UP
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Leszek DAWID
Politechnika Koszalińska

dr inż. Magdalena GIZIŃSKA-GÓRNA
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Elżbieta JASIŃSKA
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie