Przewodniczący:
dr inż. Przemysław LEŃ
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wiceprzewodnicząca :
mgr inż. Żanna STRĘK
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wiceprzewodniczący:
dr hab. Krzysztof Czernaś
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne

Sekretarz:
dr inż. Agnieszka LISTOSZ
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż.  Robert FENCÍK
Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie

dr inż.  Ľubica HUDECOVÁ
Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie

doc. dr inż.  Pavlo KOLODIY
Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach

doc. dr inż.  Oleksandra KOVALYSHYN
Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach

doc. dr inż.  Ruslana TARATULA
Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach