Proponowane Wydawnictwa:

Artykuły proszę przygotować zgodnie z wymogami poszczególnych Wydawnictw. 

[Liczba punktów została podana na podstawie wykazu czasopism punktowanych ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie z dnia 23 grudnia 2015r.]