PROPONOWANE CZASOPISMA

 • Barometr Regionalny (14 punktów) – publikacja w języku angielskim (615 zł.);
  http://br.wszia.edu.pl/
 • Journal of Water and Land Development (14 punktów) – publikacja w języku angielskim (500 zł.);
  http://jwld.czasopisma.pan.pl/
 • Journal of Ecological Engineering (12 punktów) – publikacja w języku angielskim (600 zł.);
  http://www.jeeng.net
 • Geomatics and Environmental Engineering (12 punktów) – publikacja w języku angielskim (bezpłatna); http://www.gaee.agh.edu.pl
 • Slovak Journal of Civil Engineering – publikacja w języku angielskim (bezpłatna);
  http://www.svf.stuba.sk/en/
 • Kartografické listy /Cartographic Letters – publikacja w języku słowackim oraz angielskim (bezpłatna);
  http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/
 • Geodetický a kartografický obzor (GaKO) / Geodetic and Cartographic Review (GaKO) – publikacja w języku Słowackim (bezpłatna);
  http://egako.eu/cs/o-casopise/
 • Przegląd Geodezyjny (5 punktów) – publikacja w języku polskim (400 zł.)
  http://przegladgeodezyjny.pl/

Proszę przygotować publikację zgodnie ze wskazówkami wydanymi przez redaktorów na stronie internetowej czasopism. Opłata za druk artykułu należy uiścić na konto wydawnictwa po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Liczba punktów została podana na podstawie wykazu czasopism punktowanych ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie z dnia 23 grudnia 2016r.