PROPONOWANE CZASOPISMA

  •  Journal of Water and Land Development14 pkt. (w bazie Scopus) – publikacja w języku angielskim (700 zł + 23% VAT);
  • Geodesy and Cartography13 pkt. (w bazie Web of Science) – publikacja w języku angielskim (bezpłatnie);
  • Reports on Geodesy and Geoinformatics13 pkt. (w bazie Web of Science) – publikacja w języku angielskim (bezpłatnie);
  • Journal of Ecological Engineering12 pkt. (w bazie Web of Science, Scopus) – publikacja w języku angielskim (700 zł + 23% VAT);
  • Real Estate Management and Valuation – 12 pkt. (w bazie Scopus) – publikacja w języku angielskim (500 zł);
  • Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum9 pkt. – publikacja w języku polskim /angielskim (308 zł);
  • Przegląd Geodezyjny5 pkt. – publikacja w języku polskim (400 zł)
  • Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie – 10 pkt.publikacja w języku polskim/angielskim (500 zł)

Proszę przygotować publikację zgodnie ze wskazówkami wydanymi przez redaktorów na stronie internetowej czasopism. Opłata za druk artykułu należy uiścić na konto wydawnictwa po uzyskaniu pozytywnych recenzji. Punktacja czasopism wg. wykazu MNiSW, stan na dzień 01.10.2018 r.