* Wymagane

Udział w konferencji:

Udział w konferencji wraz z publikacją /Participation in the conference with publicationUdział w konferencji bez publikacji /Participation in the conference without publication

 Nocleg w pokoju jednoosobowym /Accommodation in a single room Nocleg w pokoju dwuosobowym /Accommodation in a double room

Forma wystąpienia (Form of presentation):
  referat (oral presentation)  poster

Imię *
Name

Nazwisko*
Surname

Tytuł naukowy/stanowisko *
Degree / position

Miejsce pracy (uczelnia / instytucja/ firma)*
Place of work (university / institution / company)

Adres email *
Address e-mail

Telefon *
Phone

Adres instytucji – dane do faktury (ulica , nr, kod pocztowy, miasto, NIP )*
Institution address - invoice data (street, number, postal code, city, tax ID)

Adres do korespondecji (ulica , nr, kod pocztowy, miasto )*
Address for correspondence (street, no, postal code, city)

Tytuł publikacji w języku polskim *
Title of publication in Polish

Streszczenie w języku polskim (200 - 250 słów)*
Summary in Polish

Słowa kluczowe w języku polskim *
Keywords in Polish

Tytuł publikacji w języku angielskim*
Title in English

Streszczenie w języku angielskim *
Summary in English

Słowa kluczowe w języku angielskim *
Keywords in English

Współautorzy publikacji (Imię, nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja)
Co-authors of the publication

Imię/Name Nazwisko/Surname Tytuł naukowy
Degree
Afiliacja
Affiliation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zakres tematyczny publikacji*
Thematic scope of the publication:
  Gospodarka nieruchomościami (Real estate management);  Geodezyjne projektowanie przestrzeni wiejskiej (Geodetic arrangement of rural area);  Kataster nieruchomości (Cadastre);  Geoinformatyka (Geoinformatics);  Fotogrametria i Teledetekcja (Photogrammetry and Remote Sensing);  Planowanie Przestrzenne (Spatial planning);  Nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych (Modern techniques and technologies in surveying);  Inżynieria wodna oraz infrastruktura terenów wiejskich (Water engineering and rural infrastructure).

Tytuł publikacji w języku polskim*
Title of publication in Polish

Streszczenie w języku polskim (200 - 250 słów)*
Summary in Polish

Słowa kluczowe w języku polskim*
Keywords in Polish

Tytuł w języku angielskim*
Title in English

Streszczenie w języku angielskim*
Summary in English

Słowa kluczowe w języku angielskim*
Keywords in English

Publikacja w czasopiśmie*
Publication in the journal

  BAROMETR REGIONALNY  GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING  JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT  JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING  SLOVAK JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING  KARTOGRAFICKÉ LISTY /CARTOGRAPHIC LETTERS  GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR (GAKO) / GEODETIC AND CARTOGRAPHIC REVIEW (GAKO)  PRZEGLĄD GEODEZYJNY  INNE CZASOPISMO