* Wymagane

Udział w konferencji

Udział w konferencji wraz z publikacjąUdział w konferencji bez publikacji

Forma wystąpienia
ReferatPosterTylko uczestnictwo

Współautorzy publikacji (Imię, nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja)
Co-authors of the publication

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zakres tematyczny publikacji *
Thematic scope of the publication:
Gospodarka nieruchomościami;Geodezyjne projektowanie przestrzeni wiejskiej;Kataster nieruchomości;Geoinformatyka;Fotogrametria i Teledetekcja;Geodezja wyższa i satelitarna;Planowanie Przestrzenne;Nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych;Inżynieria wodna oraz infrastruktura terenów wiejskich.

Publikacja w czasopiśmie*
Publication in the journal:
JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT;GEODESY AND CARTOGRAPHY;REPORTS ON GEODESY AND GEOINFORMATICS;JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERINGREAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATIONACTA SCIENTIARUM POLONORUM. ADMINISTRATIO LOCORUMPRZEGLĄD GEODEZYJNYWODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIEGEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Dodatkowe informacje:

Pokój
jedno osobowydwu osobowy

OSOBA TOWARZYSZĄCA - KOSZT - 550 zł;
Osobą towarzyszącą nie może być pracownik naukowy

DZIECI W WIEKU 0 – 3 LAT - BEZPŁATNIE;

DZIECI W WIEKU 4 – 12 LAT KOSZT - 300 ZŁ;

DZIECI POWYŻEJ 12 LAT - KOSZT - 500 ZŁ;

Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych moich danych osobowych i przetwarzanie ich przez organizatora konferencji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

(opłata obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcje hotelu DUO Janów SPA****).