Tematyka konferencji

  • Gospodarka nieruchomościami;
  • Geodezyjne projektowanie przestrzeni wiejskiej;
  • Kataster nieruchomości;
  • Geoinformatyka;
  • Fotogrametria i Teledetekcja;
  • Planowanie Przestrzenne;
  • Nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych;
  • Inżynieria wodna oraz infrastruktura terenów wiejskich;
  • Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich.