Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu geodezji i kartografii,  gospodarki nieruchomościami oraz ochrony wód powierzchniowych realizowanych w licznych ośrodkach naukowych w Polsce. Liczymy, że wzajemna wymiana doświadczeń podczas konferencji umożliwi rozwój różnorodnych zagadnień geodezyjnych.

Tematyka konferencji:

  • Gospodarka nieruchomościami;
  • Geodezyjne projektowanie przestrzeni wiejskiej;
  • Kataster nieruchomości;
  • Geoinformatyka;
  • Fotogrametria i Teledetekcja;
  • Geodezja wyższa i satelitarna;
  • Planowanie przestrzenne;
  • Nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych;
  • Inżynieria wodna oraz infrastruktura terenów wiejskich;
  • Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich.