Zgłoszenie uczestnictwa i nadsyłanie streszczeń referatów i posterów (do 250 słów) – do 29 marca 2019 r.

Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu/posteru – do 5 kwietnia 2019 r.

Wniesienie opłaty za udział w konferencji– do 20 kwietnia 2019 r.

Komunikat ze szczegółowym programem konferencji – do 21 maja 2019 r.

Przesłanie pełnych tekstów artykułów do wydawnictw – do 31 maja 2019 r.