Zgłoszenie uczestnictwa i nadsyłanie streszczeń referatów i posterów (200 – 250 słów) – do 31 grudnia 2017 r.

Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu/posteru – do 31 stycznia 2018 r.

Przesłanie pełnych tekstów artykułów do publikacji – do 31 marca 2018 r.

Wniesienie opłaty za udział w konferencji – do 31 marca 2018 r.

Komunikat nr 2 ze szczegółowym programem konferencji – do 21 maja 2018 r.