Zgłoszenie uczestnictwa – do 18 marca 2018 r.

 

Wniesienie opłaty za udział w konferencji – do 31 marca 2018 r.

Komunikat nr 2 ze szczegółowym programem konferencji – do 21 maja 2018 r.