ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (rejestracja on-line) na stronie: www.konferencja.innowacje.uplublin.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ NA KONFERENCJĘ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 29 MARCA 2019 r.

Koszt udziału w konferencji z noclegiem w pokoju 2 osobowym wynosi:
850 zł – wpłata do 31 marca 2019 r.
1000 zł – wpłata do 20 kwietnia 2019 r.

Koszt udziału w konferencji z noclegiem w pokoju 1 osobowym wynosi:
1050 zł – wpłata do 31 marca 2019 r.
1200 zł – wpłata do 20 kwietnia 2019 r.
(opłata obejmuje: uczestnictwo, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, atrakcje hotelu DUO Janów SPA****).

Informacja o kosztach udziału osób towarzyszących znajduje się na końcu formularza rejestracji on-line.

Osobą towarzyszącą nie może być pracownik naukowy.

OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ NALEŻY UIŚCIĆ DO 20 KWIETNIA 2019 r.

Opłatę za konferencję należy wpłacić na konto:
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
NIP: 525-16-20-889
Bank Millenium S.A., ul. Kapucyńska 4, 20-209 Lublin
Nr konta: 97 1160 2202 0000 0001 3954 9563
z dopiskiem „Imię i nazwisko uczestnika – Konferencja Innowacje”

Koszt publikacji uzależniony jest od czasopisma wskazanego przez Autora:

  • Journal of Water and Land Development – 700 zł + 23% VAT;
  • Geodesy and Cartography – bezpłatnie;
  • Geomatics and Environmental Engineering – bezpłatnie;
  • Reports on Geodesy and Geoinformatics – bezpłatnie;
  • Journal of Ecological Engineering – 700 zł + 23% VAT;
  • Real Estate Management and Valuation – 500 zł;
  • Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum – bezpłatnie;
  • Przegląd Geodezyjny – 400 zł;
  • Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie – 500 zł.

Prosimy przygotować publikację zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi przez redaktorów na stronach internetowych czasopism.

Opłata za druk  artykułu należy uiścić na konto wydawnictwa po uzyskaniu pozytywnych recenzji.