ZAPRASZAJĄ
NA V KONFERENCJĘ
NAUKOWO-TECHNICZNĄ

 

Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami
oraz ochronie wód powierzchniowych

 

Konferencja pod patronatem honorowym

J.M. Rektora UP, prof. dr. hab., dr. h.c. Zygmunta Litwińczuka

Głównego Geodety Kraju, dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego

 

połączona z obchodami
Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej
prof. dr hab. inż. Karola Nogi

 

 

23 – 25 września 2020 r.
Wieliczka