ZAPRASZAJĄ
NA V KONFERENCJĘ
NAUKOWO-TECHNICZNĄ

 

Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami
oraz ochronie wód powierzchniowych

 

połączoną z obchodami
Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej
prof. dr hab. inż. Karola Nogi

 

 

03 – 05 czerwca 2020 r.
Wieliczka