KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:
dr hab. inż. Przemysław LEŃ, prof. UP
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. inż. Monika MIKA, prof. UR
Uniwersytet Rolniczy w Kraków

Wiceprzewodniczący:
dr hab. inż. Monika SIEJKA, prof. UR
Uniwersytet Rolniczy w Kraków
dr hab. Krzysztof CZERNAŚ
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
dr inż. Justyna Wójcik-Leń
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Sekretarz:
dr inż. Żanna STRĘK
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Paweł KOTLARZ
Uniwersytet Rolniczy w Kraków