PROPONOWANE CZASOPISMA

  • Journal of Water and Land Development – 40 pkt. (w bazie Scopus) – publikacja w języku angielskim (760 zł);
  • Reports on Geodesy and Geoinformatics – 20 pkt. (w bazie Web of Science) – publikacja w języku angielskim (bezpłatnie);
  • Journal of Ecological Engineering – 40 pkt. (w bazie Web of Science, Scopus) – publikacja w języku angielskim (861 zł);
  • Real Estate Management and Valuation – 20 pkt. (w bazie Scopus) – publikacja w języku angielskim (500 zł);
  • Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum – (w bazie Scopus ) publikacja w języku angielskim (bezpłatnie);
  • Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus -20 pkt. (w bazie Web of Science) – publikacja w języku angielskim (554 zł);
  • Geomatics and Environmental Engineering – 20 pkt. – (w bazie Scopus) publikacja w języku angielskim (bezpłatnie).

Proszę przygotować publikację zgodnie ze wskazówkami wydanymi przez redaktorów na stronie internetowej czasopism. Opłata za druk artykułu należy uiścić na konto wydawnictwa po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Liczba punktów została podana na podstawie wykazu czasopism punktowanych ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie z dnia 31 lipca 2019r.