* Wymagane

Udział w konferencji

Udział w konferencji wraz z publikacjąUdział w konferencji bez publikacji

Forma wystąpienia
ReferatPosterTylko uczestnictwo

Współautorzy publikacji (Imię, nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja)
Co-authors of the publication

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zakres tematyczny publikacji *
Thematic scope of the publication:
Gospodarka nieruchomościami;Geodezyjne projektowanie przestrzeni wiejskiej;Kataster nieruchomości;Geoinformatyka;Fotogrametria i Teledetekcja;Geodezja wyższa i satelitarna;Planowanie Przestrzenne;Nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych;Inżynieria wodna oraz infrastruktura terenów wiejskich.

Publikacja w czasopiśmie*
Publication in the journal:
Journal of Water and Land Development;Reports on Geodesy and Geoinformatics;Journal of Ecological Engineering;Real Estate Management and ValuationActa Scientiarum Polonorum. Administratio LocorumActa Scientiarum Polonorum. Formatio CircumiectusGeomatics and Environmental Engineering

Dodatkowe informacje:

Nocleg
pokój jednoosobowypokój dwuosobowybez noclegu

Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych moich danych osobowych i przetwarzanie ich przez organizatora konferencji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

(opłata obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcje hotelu Turówka SPA****).