Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami oraz ochrony wód powierzchniowych realizowanych w licznych ośrodkach naukowych w Polsce. W ramach Konferencji zostanie podsumowana również 50-letnia działalność naukowa w zakresie katastru nieruchomości i kształtowania obszarów wiejskich prof. dr hab. inż. Karola Nogi będącego pracownikiem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jak również Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Tematyka konferencji:

  • Gospodarka nieruchomościami;
  • Geodezyjne projektowanie przestrzeni wiejskiej;
  • Kataster nieruchomości;
  • Geoinformatyka;
  • Fotogrametria i Teledetekcja;
  • Planowanie Przestrzenne;
  • Nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych;
  • Inżynieria wodna oraz infrastruktura terenów wiejskich;
  • Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich.