Zgłoszenie uczestnictwa i nadsyłanie streszczeń referatów i posterów (200 – 250 słów) – do 15 marca 2020 r.

Wniesienie opłaty za udział w konferencji – do 30 czerwca 2020 r.